Back ] Home ] Up ] Next ]

 

 

p_icon.gif (178 bytes)

Where to learn Swedish in Europe

Slovenia

LJUBLJANA
Univerza v Ljubljani

Filozofska fakulteta
Oddelek za germanske jezike in knjizevnosti
Askerceva 2
SL-61000 Ljubljana

Telephone: 386-61/176 92 00
Fax: 386-61/125 93 37

Contact: Mats Hjortfors

Internet: www.uni-lj.si