Back ] Home ] Up ] Next ]

 

 

p_icon.gif (178 bytes)

Where to learn Swedish in Europe

Poland

GDANSK
Uniwersytet Gdanski

Katedra Skandynawistyki
ul. Wita Stwosza 55
80-952 Gdansk

Telephone/Fax: 48-58-461-566

Contact: Ingalill Jansson

Internet: http://www.univ.gda.pl/

KRAKOW
Uniwersytet Jagiellonski

Zaklad Filologii Szwedzkiej
ul. Grodzka 26
31-044 Krakow

Telephone/Fax: 48-12-421-6422 (Monday-Friday 9 a.m. - 2 p.m.)

Contact: Annette Nordlund
E-mail: nordlund@vela.filg.uj.edu.pl

Internet: http://www.uj.edu.pl/

LUBLIN
Uniwersytet im. M. Curie-Sklodowskiej

Zaklad Filologii Germanskiej
Pl. M. Curie-Sklodowskiej 4
20-031 Lublin

Telephone: 48-81-537-5187

Contact: Ireneusz Chomiuk
E-mail: ichomiuk@klio.umcs.lublin.pl

Internet: http://www.lublin.pl/umcs/index.html.po

POZNAN
Uniwersytet Adam Mickiewicza

Katedra Skandynawistyki
ul. Niepodleglosci 4
61-874 Poznan

Telephone: 48-61-853-7324 ext. 140
Fax: 48-61-853-7324

Internet: http://www.amu.edu.pl/amu.html

SOSNOWIEC
Uniwersytet Slaski, Kotowice

Instytut Filologii Germanskiej
ul. Pulaskiego 6
41-205 Sosnowiec

Telephone: 48-32-291-1957

Contact: Grazyna Szewczyk

Internet: http://www.us.edu.pl

SZCZECIN
Uniwersytet Szczecinski

Studium Praktycznej Nauki Jezyków
Obcych
Wydzial Ekonomiczny
ul. Mickiewicza 66
71-101 Szczecin

Telephone: 48-91-476 031 ext. 404

Contact: Blazej Trebaczkiewicz

Internet: http://uoo.univ.szczecin.pl/

WARSAW
Uniwesytet Warszawski

Instytut Germanistyki
ul. Browarna 8/10
00-311 Warszawa

Telephone: 48-22-826-6081 ext. 31 or 36
Fax: 48-22-826-7528

Internet: http://www.uw.edu.pl/